Quick Automation+46 (0)739-738103

Alltid till hands!

SMS-larmsystem

Visst vore det bra att underhållspersonal som har beredskap själva lätt kan: underhålla/välja telefonnr för larm, ställa av larm samt göra ett schema över tidpunkter då inte larm behöver skickas ut?

För detta har Quick Automation tagit fram en plc-lösning med komponenter från Siemens.
Du ansluter dina larmsignaler från fabriken till digitala ingångar i systemet. Larmtexter definieras.
Vid larm så skickas SMS med larmtext ut till jourhavande. Denne kvitterar larmet via ett motsms med aktuellt larmnr. och vidtar sedan lämplig åtgärd.
Skulle dessa SMS missas så gör systemet ett nytt försök efter x minuter och efter 3 försök så går larmet vidare till nästa person på telefonlistan.

SMS-larmen skickas över ut på GSM-nätet via Siemens GPRS kommunikationsmodul.

Via en operatörspanel konfigureras lätt systemets olika funktioner:

Exempel på startsida med val av journummer:

Startsida-telefonnr

Larmlista med inkomna/utgående/kvitterade larm:

Larmlista

Möjlighet att ställa av larm tillfälligt:

Avaktivering larm

Schemaläggning av när larm skall vara inaktiva:

Avaktivering larm

Som tillägg finns möjlighet till fjärruppkoppling mot systemet, antingen via PC eller via en app i din smartphone.

Fördelar i din fabrik efter ombyggnad:

  • Väldigt lätt att administrera telefonnr till jourpersonal.

  • Historik på alla händelser i systemet för utvärdering i excel. För framtida arbete med FU för att förebygga onödiga utryckningar.

  • Lätt att ställa av larm (tex. vid underhållsarbete) eller schemalägga larm som inte behöver skickas ut då fabriken är bemannad.

  • Väldigt flexibelt system som är lätt att anpassa för olika behov.

Kontakta Quick Automation i Västerås AB idag så hjälper vi dig att komma igång med ditt SMS-larmsystem!

 

bild