Quick Automation+46 (0)739-738103

Alltid till hands!

Maskinsäkerhet - Simatic S7 Distributed Safety

Visst vore det bra att ha säkerhetskretsarna i din maskin i det vanliga styrsystemet? Slippa allt extra arbete med säkerhetsrelän och all konstruktion som det innebär?

Siemens erbjuder felsäkra styrsystem där du har ditt vanliga program för din maskin samt ett felsäkert program för person/maskinskydd i samma CPU!

Du ansluter dina säkerhetskomponenter (nödstopp, ljusbommar, grindbrytare mm) till felsäkra digitala ingångar. De komponenter(kontaktorer, ventiler mm) som du säkert vill bryta bort vid ett farligt läge i maskinen (tex. Nödstopp) ansluter du till felsäkra utgångar i styrsystemet. Sedan programmerar du säkerheten i felsäkra block i CPU:n!

Det finns flera storlekar på felsäkra CPU:er och de är bara marginellt dyrare än motsvarande standardvariant. Merkostnaden för de felsäkra Siemens komponenterna sparas snabbt in då man slipper en massa kostnader för säkerhetsrelän, el-montage, kablage, konstruktionstid, mm mm.

Det är inte bara när man bygger en ny maskin/anläggning som man skall ha Siemens Distributed Safety i åtanke. Bilden nedan illustrerar att det går bra att komplettera sin maskin i efterhand med en felsäker CPU som tar hand om säkerheten i maskinen.

En kort beskrivning: Tänk dig bilden utan de gula komponenterna, där har du din maskin idag. En standard CPU som styr funktionerna i maskinen via profibus och distribuerade I/O-noder. Säkerheten (nödstopp, grindskydd mm) ligger ”bredvid” i ett annat system.

Tänk dig nu att Quick Automation hjälper dig att stoppa in de gula komponenterna på bilden: Den gamla standard CPU:n fungerar som tidigare med sitt program men den kommunicerar nu även över profibus med en ny liten felsäker CPU (IM151-7F). De distribuerade I/O-noderna i anläggningen kompletteras med felsäkra in och utgångskort. Den nya felsäkra CPU:n kommunicerar med huvud-CPU:n via profibus samt även med de gula felsäkra korten ute i noderna.

Du kommer åt båda CPU:erna via ditt programmeringshjälpmedel (PC ansluten till profibus-slingan eller ifall CPU:n är ansluten till Ethernet)och kan lätt se status på de felsäkra komponenterna (öppen grind, intryckt nödstopp etc.). Det är nu väldigt lätt att presentera denna information om säkerhetstillståndet i maskinen på någon form av HMI.

Maskinsäkerhet

Foto: Siemens

Fördelar i din maskin efter ombyggnad:

  • Väldigt lätt att komplettera säkerheten med ytterligare nödstopp tex. Bara att koppla in på lediga felsäkra digitala ingångar, lägga till ingången i ditt felsäkra program, KLART!

  • Ingen dyr kabeldragning långa sträckor ifall du redan har en distribuerad I/O-nod i närheten av ditt nya nödstopp (el. grind ljusbom etc.)

  • Lätt att programmera komplicerade säkerhetsapplikationer i din maskin, tex. olika skyddszoner etc. Istället för som tidigare koppla ihop en flertal säkerhetsrelän för de olika zonerna elektriskt.

Kontakta Quick Automation i Västerås AB så hjälper vi dig att komma igång med Siemens Distributed Safety!

 

bild

Foto: Siemens