PRODUKTER & TJÄNSTER
  • PLC-programmering i din anläggning, nya funktioner, omprogrammering, justering av program.

 

  • El-konstruktion, konstruktion av el-utrustning för industrimaskiner, renritning i CAD.

 

  • Robot-programmering, nya funktioner, omprogrammering, justering av program.

 

  • Programmering frekvensomriktare / strömriktare, kommunikation med PLC mm.

 

  • Personskydd vid maskiner, grindar, nödstopp, ljusskydd, säkerhetsplc mm

 

  • Nu även programmering utav Siemens felsäkra styrsystem! Läs mer här!

 

  • Att vara bollplank vid automationslösningar.

 

  • Att konstruera en komplett anläggning och programmera/idriftsätta denna.

 

  • Kundanpassad utbildning i PLC-programmering för underhållspesonal. Utbildningen kan skräddarsys för en specifik anläggning.

  • Felsökning/service på automationsutrustning

 

 

 

Fast pris, löpande räkning, på plats hos Er 

eller hemifrån vårt kontor?

Inklusive material?

Inklusive montage?

 

Detta kommer vi överens om så att 

lösningen blir den bästa för Er!

Quick Automation kan bla. hjälpa dig med: