REFERENSER

Några av Quick Automations referenser:

 

CV Daniel Barnelius

 

RBC-Robotics

Programmering styrutrustning robotcell hos Volvo Köping. www.rbc-robotics.de


Monier/Vittinge Tegelbruk

Leverans av SMS-larmsystem 

 

Svensk oljeåtervinning

Leverans av SMS-larmsystem samt förbättringar av fjärranslutning 

 

Mälarenergi

Resurs på konstruktionsavdelningen

Löpande förbättringar/ombyggnader i produktionsutrustning 

 

Fagersta Stainless

Utbyte styrsystem på hakbana.

Leverans av anläggning för fjärrövervakning av vattenreningsanläggning.

Uppgradering kylvattenstation 

 

Orresta Dörr

Byte PLC i kaplinje 

 

Falu elmontering

Konstruktion/programmering utav utrustning för hydrauliska lyftar 

 

Karlskoga Automation

"Kom-igång-hjälp" med Siemens Distributedsafety 

 

Rema Control, Västerås

"Kom-igång-hjälp" med Siemens Distributedsafety 

 

Ramnäs El Olsson AB, Ramnäs

Konstruktion/programmering/dokumentation utav elutrustningför loggning av temperatur i en krympugn. 

 

Maskinsystem, Falun

Konstruktion/programmering/leverans utav elutrustning till flertalet maskiner för stålindustrin. 

 

ICA, Västerås

Konstruktion utav säkerhetslösning i en maskin för sortering utav pallar. 

 

SELEK, Krylbo

Leverans utav Siemens S7-1200 styrsystem. Framtagning utav funktion för kommunikation med videoutrsutning 

 

EK Styr & Vent, Torshälla

Leverans av styrsystem Siemens S7 samt programmering utav kylanläggning till härdverkstad hos Volvo Construction Equipment. Operatörsbilder för manuell/automatisk körning utav anläggningen. 

 

Sejfo Auto//IT, Köping

Kom igång-hjälp med Siemens S7 DistributedSafety, felsäkra styrsystem.

 

Surahammars Bruks AB

Automation, om-/tillbyggnadi produktionsutrustning.

PLC-programmering i Siemens S7/S5, Mitsubishi.

Frekvensomriktare/strömriktare av fabrikat Siemens och SSD Drives ( Eurotherm)

Bosch Rexroth servosystem.

Framtagning av användarvänligt HMI med InTouch/WinCC och Siemens OP-paneler.

Elkonstruktion i Elprocad-IC.

Montageledning.

Igångkörning, dokumentation. 

Maskinsäkerhet, riskanalyser. 

 

Getrag All Wheel Drive AB, Köping

Automation, om-/tillbyggnadi produktionsutrustning.

PLC-programmering i Siemens S7/S5.

Robotprogrammering, ABB S4+.

Elkonstruktion i Elprocad.

Nya funktioner i maskiner och robotar, grindskydd, personsäkerhet, kvalitetssäkring m m. 

 

ABB, Flexible Automation

Deltagit i flertalet leveransprojekt utav robotanläggningar.

Robotprogrammering i ABB-robotar.

Materialhantering, gradning m m.

 

 

Bilder från några referensprojekt!


Bilder från kundevent!